KAINOS

Kainos su montavimo darbais nuo 1499 €

Savitaka

VH6 Light – 1499 €

VH6 Premium – 1799 €

Savitaka – išvalyto techninio vandens iš biologinio nuotekų valymo įrenginio savaiminis ištekinimas į atvirus vandens telkinius, melioracijos ar pakelės griovius. Šis ištekinimo būdas yra paprasčiausias ir pigiausias sprendimas, tačiau ne visuomet įmanomas.
Į šio paketo kainą įskaičiuota: NVĮ VH6 Light arba VH6 Premium, orapūtė ir speciali orapūtės dėžutė, kasimo technika, NVĮ montavimo darbai, NVĮ paleidimo-derinimo darbai.

Infiltracija į gruntą

VH6 Light – 1899 €

VH6 Premium – 2199 €

Nesant savitakos galimybei bei esant vandeniui laidžiam gruntui išvalytas techninis vanduo ištekinamas į infiltracinį šulinį.
Į šio paketo kainą įskaičiuota: NVĮ VH6 Light arba VH6 Premium, orapūtė ir speciali orapūtės dėžutė, kasimo technika, NVĮ montavimo darbai, NVĮ paleidimo-derinimo darbai, infiltracinis – drenažinis polipropileno šulinys su montavimo darbais.

Su automatine siurbline

VH6 Light – 1899 €

VH6 Premium – 2199 €

Nesant savitakos ar infiltracijos į gruntą galimybei, už įrenginio montuojama techninio vandens siurblinė. Nuotekų išvadui esant per giliai, prieš įrenginį montuojama nuotekų siurblinė.
Į šio paketo kainą įskaičiuota: NVĮ VH6 Light arba VH6 Premium, orapūtė ir speciali orapūtės dėžutė, kasimo technika, NVĮ montavimo darbai, NVĮ paleidimo-derinimo darbai, pilnai sukomplektuota siurblinė su patikimu siurbliu ir visais montavimo, pajungimo bei derinimo darbais.

Kainos be montavimo darbų

VH6 Light – 1049 €

VH6 Premium – 1349 €

Kiekvienu atveju mūsų įmonės specialistai parinks Jums racionaliausią bei efektyviausią išvalyto techninio vandens ištekinimo sprendimą.