PRODUKTAI

VH PREMIUM ĮRENGINIAIVH LIGHT ĮRENGINIAIKaip pasirinkti valymo įrenginį?

Svarbu žinoti renkantis biologinį nuotekų valymo įrenginį

- Renkantis valymo įrenginį itin svarbu atsižvelgti į pastovių gyventojų (naudotojų) skaičių. Reikia žinoti, kur bus statomas valymo įrenginys ir kokia danga bus virš jo.

- Būtina tiksliai nuspręsti, kur ir kaip bus šalinamas išvalytas techninis vanduo – nuvedamas į netoliese esantį pratekantį upelį, griovį ar infiltruojamas į gruntą pačiame sklype.

- Biologinis vandens valymo principas yra ypač patikimas, nes tam nereikia jokių papildomų priemonių. Į tokį valymo įrenginį nieko nereikia pilti - bakterijos valymo įrenginyje atsiranda ir dauginasi natūraliu būdu. Pakankamas jų kiekis susidaro maždaug per mėnesį. Kuo daugiau bus nuotekose natūralių atliekų ir kuo mažiau cheminių, tuo bus geresnės sąlygos bakterijų veiklai.

Išvalyto vandens šalinimo būdai

- Yra keletas būdų, kaip pašalinti išvalytą vandenį.

- SAVITAKA - pats paprasčiausias ir pigiausias išvalyto vandens šalinimo būdas. Šiuo būdu vanduo išteka atvirus vandens telkinius, dirvos paviršių, melioracijos griovius ir panašiai

- INFILTRACINIS ŠULINYS – kuomet nėra galimybės savitakai ir yra vandeniui laidus gruntas, šis ištekinimo būdas yra pats tinkamiausias.

- AUTOMATINĖ TECHNINIO VANDENS SIURBLINĖ. Nesant galimybės savitakai bei esant vyraujant vandeniui nelaidžiam gruntui (molis, aukšti gruntiniai vandenys), šis būdas yra vienas iš efektyviausių išvalyto vandens ištekinimo būdų.

- Kiekvienu atveju mūsų įmonės specialistai padeda priimti patį efektyviausia išvalyto vandens šalinimo būdą.

Biologinio nuotekų valymo įrenginio priežiūra

- Esminė biologinio nuotekų valymo įrenginio efektyvaus veikimo ir savalaikio aptarnavimo aplinkybė yra aktyvaus biodumblo kiekis įrenginyje. Tai pamatuoti galima skaidraus indo pagalba pasėmus iš pagrindinės anaerobinės kameros. Kaip tai tiksliai padaryti yra išsamiai aprašyta techniniame pase, pateikiamame su kiekvienu įrenginiu.